?!DOCTYPE html> 130.W?30章?q婚吧Q_风流村医txt全文免费阅读-乡村说|?/title> <meta name="keywords" content="快乐时时彩开奖号码,浙江快乐时时彩走势图,快乐时时彩计划表" /> <meta name="description" content="سҵ޹˾快乐时时彩正规吗,快乐时时彩开奖查询,快乐时时彩是全国开奖,快乐时时彩和澳洲一样的吗,浙江快乐时时彩开奖号码走势图,快乐时时彩计划软件手机版下载,快乐时时彩开奖查询结果,快乐时时彩计划软件手机版下载,快乐时时彩导航站,爱彩网爱快乐时时彩" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> <meta name="applicable-device" content="pc,mobile"> <meta name="MobileOptimized" content="width"/> <meta name="HandheldFriendly" content="true"/> <link href="/templets/default/common/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> <link href="/templets/default/common/css/bootstrap-responsive.min.css" rel="stylesheet"> <link href="/templets/default/common/css/dbcms.css" rel="stylesheet"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <link rel="apple-touch-icon-precomposed" sizes="144x144" href="/templets/default/images/144.png"> <link rel="apple-touch-icon-precomposed" sizes="114x114" href="/templets/default/images/114.png"> <link rel="apple-touch-icon-precomposed" sizes="72x72" href="/templets/default/images/72.png"> <link rel="apple-touch-icon-precomposed" href="/templets/default/images/57.png"> <link rel="shortcut icon" href="/favicon.ico"> <script type="text/javascript" src="/templets/default/js/jquery.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/templets/default/js/jquery.cookie.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <header class = "jumbotron subhead"> <div class = "container"> <h1 class = "text-center"><a href = "/fengliucunyi/" title = "风流村医">风流村医</a></h1> </div> </header> <div class = "container-fluid"> <div class = "contentarea"> <h2 class = "text-center red">130.W?30章?q婚吧Q?/h2> <div class = "content"> <!-- 电脑q告?开?--> <div class="adbox hidden-phone"> <script src='/plus/ad_js.php?aid=21' language='javascript'></script></div> <!-- 电脑q告?l束 --> <!-- 手机q告?开?--> <div class="adbox visible-phone" rel="nofollow"><script src="/js/toplunbo.js"></script></div> <!-- 手机q告?l束 --> <br />     W?30节第130章?q婚吧Q?br /> <br />     话说叶正义被周国么一|倒也清醒了很多,他不知道发生了什么事Q不q可以确定,他现在心情不好。乡长不开心,叶正义也不敢再去多打扎ͼ不过既然他让自己去,说明有些事是其他决不了的?br /> <br />     I好衣服Q叶正义来到奛_依娴的门口,Ҏ门边道:“桂丽啊Q我有事要出去,不然你跟我一P?br /> <br />     张桂丽就是到他这里来落脚了?br /> <br />     华他们C以后Q张桂丽没有回_Ҏ以ؓ周国强无论如何都会过来给自己说几句Y话,q样她就可以着台阶C来了。可是,周国强根本就没有看她Q而是转n回了办公室,Ҏ没有把她看在眼里?br /> <br />     q让张桂丽非帔R受,一直以来,周国强对自己都挺好的Q根本就没有跟他发过脾气Q就是她有时候点小性子Q他也是无条件包容的。可是似乎就是一瞬间Q他变了Q对她的感觉不再是喜Ƣ,而变成了厌恶?br /> <br />     既然如此Q那她也没有必要再呆在他的家里,于是果断收拾了自q东西Q去叶正义家里了。反正小娴也在,她也不怕避嫌,叶正义整天对自己不正l,却不敢ؕ来,所以她也不怕。至于周国强Q爱咋咋圎ͼ反正不爱了,没有感觉了?br /> <br />     却不惛_正义大半夜地拍门Q把她和娴都吵醒了Q穿着睡衣Q张桂丽睡眼惺_地开了门Q“你q吗Q半夜的叫个鬼呀Q?br /> <br />     “哎呀桂丽Q出事了Q刚刚周国强l我打电话,让我赶快滚过去,怎么办?N你住在我q里被他发现了??br /> <br />     张桂丽白了他一|“发现怎么了?我又不是跟你睡……他有病啊半夜里找你Q?br /> <br />     “不知道啦,你陪我去好不好?他刚才好像火气很大,我怕呀Q”叶正义可怜巴巴地道:“要是他拿我开刀Q你也好帮我挡一点不是??br /> <br />     张桂丽轻蔑地白了他一|是讨厌q没志气的男人!不过ddQ这大半夜的周国强又发怒,不知道因Z么呢Q?br /> <br />     惛_q里Q张桂丽回去I戴好衣服,跟着叶正义回了家Q一直等在外面小树林的管华听到摩托R响,见张桂丽和叶正义一起回来了Q这才放下心来?br /> <br />     而此Ӟ他们的家中静悄悄的,周国强拒l跟警察赎ͼ柛_双也呆在一边不敢动Q三个警察不知道到底该怎么办才好,因ؓ周国强已l说q了Q所长一会儿到?br /> <br />     一q门Q张桂丽qC在床边上衣冠不整的柳双双Q冷W一壎ͼ没有说话?br /> <br />     “所长,你可来了Q”其中一个警察看到叶正义Q马上道Q“这个男人潜入这位小姐的家中Q强怺她,被我们逮了个正着Q可他说认识你,不让我们处理Q?br /> <br />     叶正义一听就头大了,日啊Q旁边还带着张桂丽呢Q冷着脔RQ“你们知道个pQ这本来是周乡长的Ӟ什么潜入?你们会不会办事啊Q?br /> <br />     啊?几名警察都张大了嘴巴Q“他刚才怎么不说Q?br /> <br />     周国强气哼哼地道Q“我是不说Q你们胡q疑,闯进我的Ӟq骂我是强奸犯,我怎么了?我跟自己的女人做该做的事Q怎么妨碍你们了?叶正义,我不,你给我消除媄响!?br /> <br />     “有什么好消除的?”张桂丽H然从旁辚wQ“既然你有了自己的女人,那我退出,让她q来Q不名正言ZQ?br /> <br />     周国强哪里知道张桂丽回来了?一听到她说话,马上惊讶地站了v来:“桂丽,你?你去哪里了??br /> <br />     “跟你有关系吗?周大乡长Q现在民政局q没上班Q等到明天h家上班了Q咱去办手l,你可以带上你的女人,到时候当场就可以办结婚证了!”张桂丽道:“你的速度可真快!?br /> <br />     q倒是让周国强措手不及。要知道Q他对张桂丽也只是暂时性地惩罚Q想让她认识到错误,早地回归家庭,他今天不理她Q就是要让她反思的?br /> <br />     谁知道,他回来后发现Ҏ本就不在Ӟ而她的东西也被收拾走了,心里很生气,正好柛_双来问他q事,他就让她到家里来了。很自然圎ͼ他把她留下,然后聊了会儿天,然后柛_双就热了Q脱了衣服,两个人就上了床?br /> <br />     话说之前一直勾搭,没有上床Q也是摸摸手摸摸胸脯亲亲嘴什么的?br /> <br />     q一下直接入z,让两个h的关pLq了一层,也就是飞跃了一步而已Q周国强可没有想更对Q对柛_双,他的态度也就是不负责。要知道Q她是前M长的老婆Q现在他是后M假,收下当个情h已经很给奚w子了Q娶她?呸,不可能!<br /> <br />     而且政府部门的h员,对离婚的事情很敏感,所以周国强是绝对不会跟张桂丽离婚的?br /> <br />     叶正义此时觉得自己有些尴,q要是劝张桂丽吧Q就好像是在说周国强不对Q可要是劝乡长大人呢Q又好像实他做得不对,唉!眼睛瞥到旁边看热闹的三个手下Q马上瞪着眼吼道:“还不快滚啊Q?br /> <br />     三个警察马上点头Q“走走走Q我们走了!”挥挥手扬长而去?br /> <br />     此时Q处境最尬的就是柳双双了,走呢Q她好歹也得跟h打声招呼Q可跟谁说呢Q周国强现在肯定是最不想跟她讲话Q他得先灭掉安的火才行Q而张桂丽Q更是想都别想了?br /> <br />     周国强的心思,全都攑֜张桂丽n上了Q“别生气啊,我真的是一时糊涂,你原谅我q一ơ,我发誓不会有下一ơ了Q?br /> <br />     张桂丽倒是q没有太生气Q反而非常冷静地坐了下来Q“周国强Q我们也夫妻一场,反正也要l束了,咱就不要吵吵闚w地让人笑话了Q你嫌弃我看男hQ好了,现在你跟别的女h都上床了Q我们也没有必要再争论那件事了!谢谢你照我q么多年Q再见!?br /> <br />     说着Q张桂丽扭头pQ被周国Z把拉住了Q也不顾q有别hQ苦苦哀求道Q“你别走Q都是我的错Q那你说一下,我要怎么h能原谅我Q?br /> <br />     原谅Q张桂丽苦笑Q其实,分手q不是因ZQ而是因ؓ自己的心Q已l不能再在他w上了。如果l这么下去,他会痛苦Q管华也会痛苦,而她自己Q又要夹在中间ؓ难,实在不是一个好的方法?br /> <br />     如果能够放下Q她真的愿意得到更多华的爱? <!-- 电脑q告?开?--> <div class="adbox hidden-phone"> <script src='/plus/ad_js.php?aid=23' language='javascript'></script></div> <!-- 电脑q告?l束 --> <!-- 手机q告?开?--> <div class="adbox visible-phone" rel="nofollow"><script src="/js/footlunbo.js"></script></div> <!-- 手机q告?l束 --> </div> <div class = "row-fluid bottomlink hidden-phone"> <div class = "span3"> </div> <div class = "span6 text-center"> <a class = "btn" href = "/fengliucunyi/2018/36342.html" rel="prev">(?上一?/a> <a class = "btn" href="/fengliucunyi/">章节列表</a> <a class = "btn" href = "javascript:void:" rel="next">下一??</a> </div> </div> <div class = "bottomlink visible-phone text-center"> <a class = "btn" href = "/fengliucunyi/2018/36342.html" rel="prev">(?上一?/a> <a class = "btn" href="/fengliucunyi/">章节列表</a> <a class = "btn" href = "javascript:void:" rel="next">下一??</a> </div> <div class="friendlink"> <h3>乡村说<span style="font-size:16px;color:#666;padding-left:20px;">热门阅读Q?/span></h3> <ul class="unstyled"> <li><a href="/fengliucunyi/" title="风流村医" target="_blank" style="text-decoration:none">《风村包R?/a></li><li><a href="/xiangyeyouhuo/" title="乡野诱惑" target="_blank" style="text-decoration:none">《乡野诱惑?/a></li><li><a href="/shanxiangyeqing/" title="׃野情" target="_blank" style="text-decoration:none">《山乡野情?/a></li><li><a href="/nvrendedinanrenli/" title="女h的地男h? target="_blank" style="text-decoration:none">《女人的地男人犁?/a></li> </ul> </div> </div> </div> <footer class="footer"> <div class="container"> <p class="hidden-phone"><strong>《风村包R?/strong>q友{载于|络Q若늊了您的权益,请于本站理员联p?如发现小说内Ҏ与法律抵触之处,请马上向本站举报。如果对<strong>《风村包R?/strong>作品览Q或对作品内宏V版权等斚w有质疑,或对本站有意见徏议请留言Q感谢您的合作与支持 </p> <p class="hidden-phone"> Copyright © 2010-2018 <a href="http://jzboss.com/">乡村说</a> by http://jzboss.com/ </p> <div style="display:none"><script type="text/javascript" src="http://js.users.#/19454427.js"></script></div> </div> <script type="text/javascript"> var next_page = "javascript:void:"; var back_page = "/fengliucunyi/2018/36342.html"; document.onkeydown = function(evt){ var e = window.event || evt; if (e.keyCode == 37) location.href = back_page; if (e.keyCode == 39) location.href = next_page; } </script> </footer> <!-- 手机悬Qq告?开?--> <div class="adbox visible-phone" rel="nofollow"><script src="/js/floatlunbo.js"></script></div> <!-- 手机悬Qq告?l束 --> <a href="http://www.nefpdo.tw/"><span class="STYLE1">㶫ʱʱ</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>