?!DOCTYPE html> 120.W?20章?拜访周乡长_风流村医txt全文免费阅读-乡村说|?/title> <meta name="keywords" content="快乐时时彩开奖号码查询,快乐时时彩是哪里的,快乐时时彩计划软件手机版下载" /> <meta name="description" content="سҵ޹˾Ʒչʾ快乐时时彩b盘,澳洲快乐时时彩是真的吗,快乐时时彩下载助手,快乐时时彩正规吗,快乐时时彩B盘下载,快乐时时彩是正规的吗,快乐时时彩是假的吗,快乐时时彩官方网址,快乐时时彩开奖号码查询结果,快乐时时彩a盘开奖号码" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> <meta name="applicable-device" content="pc,mobile"> <meta name="MobileOptimized" content="width"/> <meta name="HandheldFriendly" content="true"/> <link href="/templets/default/common/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> <link href="/templets/default/common/css/bootstrap-responsive.min.css" rel="stylesheet"> <link href="/templets/default/common/css/dbcms.css" rel="stylesheet"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <link rel="apple-touch-icon-precomposed" sizes="144x144" href="/templets/default/images/144.png"> <link rel="apple-touch-icon-precomposed" sizes="114x114" href="/templets/default/images/114.png"> <link rel="apple-touch-icon-precomposed" sizes="72x72" href="/templets/default/images/72.png"> <link rel="apple-touch-icon-precomposed" href="/templets/default/images/57.png"> <link rel="shortcut icon" href="/favicon.ico"> <script type="text/javascript" src="/templets/default/js/jquery.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/templets/default/js/jquery.cookie.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <header class = "jumbotron subhead"> <div class = "container"> <h1 class = "text-center"><a href = "/fengliucunyi/" title = "风流村医">风流村医</a></h1> </div> </header> <div class = "container-fluid"> <div class = "contentarea"> <h2 class = "text-center red">120.W?20章?拜访周乡?/h2> <div class = "content"> <!-- 电脑q告?开?--> <div class="adbox hidden-phone"> <script src='/plus/ad_js.php?aid=21' language='javascript'></script></div> <!-- 电脑q告?l束 --> <!-- 手机q告?开?--> <div class="adbox visible-phone" rel="nofollow"><script src="/js/toplunbo.js"></script></div> <!-- 手机q告?l束 --> <br />     W?20节第120章?拜访周乡?br /> <br />     q怺镇不大Q否则以车里的气氛,不定华会跟那女店主打成什么样子?br /> <br />     看到乡政府的大门Q管华的腰杆不由自主地挺了v来,话说他在自己没有遇到药珠之前Q就是个普通的青q_别说跟这政府的h说句话了Q连见着都得w着走。现在可不一样了Q他有钱Q有了他的这些钱Q镇上可以ؓ村里修桥Q以后村里的兄弟姐妹们出来出ȝ那可方便多了?br /> <br />     当然Q另外一个客观的好处是Qؓ周乡长的政W再添一朵花?br /> <br />     要说他这朵花Q可比一般的要珍贵许多,毕竟q五百万可不是什么小数目Q就是到企业里搜刮,求爷爷告奶奶的也不定多少企业才能凑v来这么多。谁跟他华似的Q不仅捐钱,q屁颠屁颠地l送了来!<br /> <br />     周乡长的会还没有开完,一听说华来了Q他那个长得很传l的U书p紧把他们让进了乡长的办公室:“你们都请坐吧,乡长马上p来了Q?br /> <br />     说v来,q乡长办公室跟个老板的办公室没什么两P只不q寒点而已。在周乡长的座位前面Q摆攄他跟张桂丽的合照Q看着照片中周国强W得春风得意的样子,华不禁心里痒痒Q故意大声道Q“这乡长的闺奛_真俊啊!?br /> <br />     叶正义不屑地看了他一|“那是他老婆Q?br /> <br />     “是嘛?我知道!”管华很没品位地道:“他老婆找我看过病,我当然清楚,是把叶所长?”叶正义H然惌vQ上ơ他扄华的ȝQ张桂丽q帮着他来着Q哼Q早qq小子不地道Q不知道他跟姨子之间到底有没有猫腻?br /> <br />     奛_d不知道这里面的事Q她鄙夷地看着华道:“看q病又怎么P人家q辈子生病的时候多了,q要Ҏ个医生都感恩戴d的么Q你不知道吧Q乡长夫人可是我们正义的姨子呢Q?br /> <br />     啧啧Q这女h是不dQ?br /> <br />     见叶正义脸色不好看,华故意大笑三声Q“这样啊Q那不就是你姐妹了?哎哟Q我真的是好怕怕啊Q?br /> <br />     d被管华这嗲声嗲气的声x起了n的鸡皮疙瘩,一个激灵,恨不得一巴掌把他抽正怺。她本以为女店主会因此而嘲W管华,却不想那女的U着脸紧咬下唇,气冲冲的却没有发作出来?br /> <br />     怎么回事Q轻初有些好奇,不过又不好意思问Q她是女嘛Q?br /> <br />     华凑到她而Q故意显得跟她亲密无_“这乡长老婆是叶正义前妻的表妹,他找了个老婆Q把前妻气死了,q个女的呢,是不知道叶正义女人堆中的多少号了Q亏她还M乎地借死人的脸给自己增光Q?br /> <br />     原来如此Q?br /> <br />     d想笑Q刚裂开_H然惛_自己是女,于是又把嘴合上,认真地点了点头?br /> <br />     华看着她,心里真是疼得慌,妹妹的,q么漂亮的姑娘,怎么那么能憋呢?q个时候你W出来,Ҏ那是多大的支持啊Q?br /> <br />     几个人正在这Ҏ聊,门突然开了,周国强意气风发地Cq来Q没有看在门口的叶正义,而是W容满面地冲华道:“你什么时候回来的Q?br /> <br />     华站vw,微笑着道:“回来两天了Q一直忙Q也没有过来看您!”两个h的手握到一P亲热得跟兄弟一般,全然没有把叶正义攑֜眼里?br /> <br />     q让叶正义有些尴,不管那女Z喜不喜欢Q毕竟她是完全依靠自qQ他不想在她面前没了面子。再_华旁边那仙奻I他看着q痒,脑子老想做点什么事把管华给弄死Q然后再接手了这个美奟?br /> <br />     “妹夫,会开完了Q”周国强不在意他Q他引起他的注意:“我们才刚来一会儿Q你有事先忙,我们{一会儿没关pȝQ?br /> <br />     周国强看了他一|淡E地道Q“我没事。对了,刚才大夫在电话里跟我大体说了一下情况,到底怎么回事Q?br /> <br />     “周乡长Q是q样的,q两个h到我的店里,靠欺骗手D|C我好几g衣服Q”女店主马上道:“其实,我们也不是得理不饶hQ可他有那么多钱Q又不在乎这些,凭什么让我少赚呀Q?br /> <br />     见周乡长朝自己投来质询的目光Q管华忙道:“做买卖嘛,pa而有信!”他把自pdq去买衣服,又怎么侃hQ这女h说什么什么的都跟周国强做了详l的说明?br /> <br />     听完华的话Q周国强狠狠地瞪了叶正义一|“他说得是真的??br /> <br />     叶正义也不回{,d哼着Q“他的那些话Q一听就是假的!q有q钱Q非说是要送给你的Q别说我了,你信么??br /> <br />     “我当然信!”周国强气呼呼地道:“他是来送我的!你知道吗Q管华ؓ了给你们村里修桥Q注册了公司Q还{应把公司利润的30%都捐献出来!修桥初期需要的钱多Q他又跑到城里去NQ这么一个伟大的人物Q能Ơ你几百块钱Q以为我是傻子是吧?姐夫Q你也真是有I,竟然Zq么点小事跑来跑去!?br /> <br />     众目睽睽大庭q众的,叶正义的面子全都掉到了地上,哼哈着不吭C。他哪里惛_刎ͼ华q钱是善Ƒ֑Q早知道也不至于到现在这么被动了Q?br /> <br />     U着脸,叶正义蹭到管华面前:“管大夫Q不好意思啊Q?br /> <br />     华大度地挥了挥手:“没关系Q不知者不怪嘛Q你不用跟我道歉Q去跟我媛_道歉好了Q她受到了惊吓,而且很郁P买几件衣服而已Q看被你们两口子l追的!?br /> <br />     两口子?周国强皱着眉头看叶正义Q“她是谁啊??br /> <br />     叶正义马上就慌了Q“没谁,她就是个卖衣服的Q跟大夫吵吵v来了Q我是Z警,Z把他们带q来Q让你给做个证!?br /> <br />     周国强哼了一壎ͼ“那没事的话你们先走好么Q我跟管大夫再说几句话!?br /> <br />     见没有什么好果子吃,叶正义拉着那女店主pQ却被很费力地掰开了手Q女人嚷嚷道Q“钱呢?他还没给呢!?br /> <br />     l个p啊!叶正义一边吼着他,一Ҏ着她走出门厅R? <!-- 电脑q告?开?--> <div class="adbox hidden-phone"> <script src='/plus/ad_js.php?aid=23' language='javascript'></script></div> <!-- 电脑q告?l束 --> <!-- 手机q告?开?--> <div class="adbox visible-phone" rel="nofollow"><script src="/js/footlunbo.js"></script></div> <!-- 手机q告?l束 --> </div> <div class = "row-fluid bottomlink hidden-phone"> <div class = "span3"> </div> <div class = "span6 text-center"> <a class = "btn" href = "/fengliucunyi/2018/36332.html" rel="prev">(?上一?/a> <a class = "btn" href="/fengliucunyi/">章节列表</a> <a class = "btn" href = "/fengliucunyi/2018/36334.html" rel="next">下一??</a> </div> </div> <div class = "bottomlink visible-phone text-center"> <a class = "btn" href = "/fengliucunyi/2018/36332.html" rel="prev">(?上一?/a> <a class = "btn" href="/fengliucunyi/">章节列表</a> <a class = "btn" href = "/fengliucunyi/2018/36334.html" rel="next">下一??</a> </div> <div class="friendlink"> <h3>乡村说<span style="font-size:16px;color:#666;padding-left:20px;">热门阅读Q?/span></h3> <ul class="unstyled"> <li><a href="/aishangxiaoyi/" title="׃姨" target="_blank" style="text-decoration:none">《爱上小姨?/a></li><li><a href="/yxxiangc/" title="野性乡? target="_blank" style="text-decoration:none">《野性乡村?/a></li><li><a href="/nclushui/" title="农村q" target="_blank" style="text-decoration:none">《农村ؕ睡?/a></li><li><a href="/xcyfu/" title="乡村艳福" target="_blank" style="text-decoration:none">《乡村艳?/a></li><li><a href="/hunshixiaonongmin/" title="混世农? target="_blank" style="text-decoration:none">《؜世小农民?/a></li><li><a href="/fengliucunyi/" title="风流村医" target="_blank" style="text-decoration:none">《风村包R?/a></li><li><a href="/xiangyeyouhuo/" title="乡野诱惑" target="_blank" style="text-decoration:none">《乡野诱惑?/a></li><li><a href="/shanxiangyeqing/" title="׃野情" target="_blank" style="text-decoration:none">《山乡野情?/a></li><li><a href="/nvrendedinanrenli/" title="女h的地男h? target="_blank" style="text-decoration:none">《女人的地男人犁?/a></li> </ul> </div> </div> </div> <footer class="footer"> <div class="container"> <p class="hidden-phone"><strong>《风村包R?/strong>q友{载于|络Q若늊了您的权益,请于本站理员联p?如发现小说内Ҏ与法律抵触之处,请马上向本站举报。如果对<strong>《风村包R?/strong>作品览Q或对作品内宏V版权等斚w有质疑,或对本站有意见徏议请留言Q感谢您的合作与支持 </p> <p class="hidden-phone"> Copyright © 2010-2018 <a href="http://jzboss.com/">乡村说</a> by http://jzboss.com/ </p> <div style="display:none"><script type="text/javascript" src="http://js.users.#/19454427.js"></script></div> </div> <script type="text/javascript"> var next_page = "/fengliucunyi/2018/36334.html"; var back_page = "/fengliucunyi/2018/36332.html"; document.onkeydown = function(evt){ var e = window.event || evt; if (e.keyCode == 37) location.href = back_page; if (e.keyCode == 39) location.href = next_page; } </script> </footer> <!-- 手机悬Qq告?开?--> <div class="adbox visible-phone" rel="nofollow"><script src="/js/floatlunbo.js"></script></div> <!-- 手机悬Qq告?l束 --> <a href="http://www.nefpdo.tw/"><span class="STYLE1">㶫ʱʱ</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>