?!DOCTYPE html> 56.W?6章?有求于你_风流村医txt全文免费阅读-乡村说|?/title> <meta name="keywords" content="快乐时时彩是全国开奖号码,快乐时时彩官网下载手机版,浙江快乐时时彩开奖号码走势图" /> <meta name="description" content="سҵ޹˾快乐时时彩开奖查询结果,快乐时时彩b盘开奖,快乐时时彩官网下载手机版下载手机版,快乐时时彩官网下载手机版下载手机版,快乐时时彩是假的吗,快乐时时彩官网下载,快乐时时彩开奖结果,快乐时时彩计划软件下载,爱彩网爱快乐时时彩,快乐时时彩走势图开奖,什么是快乐时时彩" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> <meta name="applicable-device" content="pc,mobile"> <meta name="MobileOptimized" content="width"/> <meta name="HandheldFriendly" content="true"/> <link href="/templets/default/common/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> <link href="/templets/default/common/css/bootstrap-responsive.min.css" rel="stylesheet"> <link href="/templets/default/common/css/dbcms.css" rel="stylesheet"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <link rel="apple-touch-icon-precomposed" sizes="144x144" href="/templets/default/images/144.png"> <link rel="apple-touch-icon-precomposed" sizes="114x114" href="/templets/default/images/114.png"> <link rel="apple-touch-icon-precomposed" sizes="72x72" href="/templets/default/images/72.png"> <link rel="apple-touch-icon-precomposed" href="/templets/default/images/57.png"> <link rel="shortcut icon" href="/favicon.ico"> <script type="text/javascript" src="/templets/default/js/jquery.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/templets/default/js/jquery.cookie.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <header class = "jumbotron subhead"> <div class = "container"> <h1 class = "text-center"><a href = "/fengliucunyi/" title = "风流村医">风流村医</a></h1> </div> </header> <div class = "container-fluid"> <div class = "contentarea"> <h2 class = "text-center red">56.W?6章?有求于你</h2> <div class = "content"> <!-- 电脑q告?开?--> <div class="adbox hidden-phone"> <script src='/plus/ad_js.php?aid=21' language='javascript'></script></div> <!-- 电脑q告?l束 --> <!-- 手机q告?开?--> <div class="adbox visible-phone" rel="nofollow"><script src="/js/toplunbo.js"></script></div> <!-- 手机q告?l束 --> <br />     W?6节第56章?有求于你<br /> <br />     当高d把比赛的事情告诉华以后Q是d地把肠子都悔青了Q她也不知道到底到了那家伙的哪根神l,竟然让他兴奋得连占她便宜的心思都没有了,~着她一直打听比赛的事?br /> <br />     一直折腑ֈ凌晨两点Q在d怒得直要拿把刀杀了他以后Q管华才攑ּ了她Q一个h坐在她床边发呆?br /> <br />     500万啊Q如果他胜了Q别说他再卖什么面膜什么药怺Q一下就能把桥修hQ多好啊Q到时候他华是全村全镇的大恩hQ村里那些看不v他的了面Q都会点头哈腰的Q谁q会记得他小时候光着屁股看寡妇洗澡的那些事?哈哈哈!<br /> <br />     当然Q得q个奖肯定不ҎQ这可是国家大奖Q多能Z安会来比赛Q到旉定竞争激烈。不q他不怕,w上带着药珠呢,q家伙再不济也能帮他……想到这里,华看了一眼旁边睡得正香的高轻初,悄悄下床Q来到高dl他准备的、离Ҏq的一个房间?br /> <br />     关上门,华对着襉K道:“药珠,兄弟Q你出来Q?br /> <br />     “出不出来?我再l你一ơ机会!?br /> <br />     “你到底要怎么才能出来啊??br /> <br />     叫了半天Q底下连个动静都没有Q管华无奈,只好w被窝Q左x住二弟,开始h工催珠。现在比以前可好催多了,外面q着高轻初的Q那丫的w材Q想想都让h膨胀?br /> <br />     不大会儿工夫Q管华就飘了?br /> <br />     肚子q一紧张Q加上管华死憋着是不泄Q药珠果然怒了Q“找我干吗??br /> <br />     “哎哟兄弟,你可来了Q我q需要你Q”管华赶紧道Q“哎哎,你说我这怎么招待你才好?你吃水果Q喝Ӟ饮料Q啤酒??br /> <br />     药珠冷冷地道Q“我只需要九曲回肠!?br /> <br />     呃……管华一怔,隑֠地笑了笑Q“那个快了,快了啊!你别着急,那妞儿不好搞Q一弄就发火Q咱也不能硬来是不是Q?br /> <br />     “切Q是你太p了Q”药珠的气似乎没消:“刚才多好的ZQ我都看到它在我眼前了Q关键时M竟然撤了Q管华,我很后悔上你w上来!?br /> <br />     华有些不满Q“我说哥们,q了吧?老子不就是求你点事,至于q样埋汰人嘛Q?br /> <br />     药珠让他的二弟紧了紧做惩罚Q才道:“什么事说吧Q?br /> <br />     “好Q是q样的,我听说再q一个月Q燕京要举行全国的一个医术比赛,有奖金呢Q我需要钱Q所以想参加比赛的时候,你能帮我Q”管华道Q“哥们知道你有本事,只要你出面,肯定没问题!?br /> <br />     比赛Q药珠冷W:“你以ؓQ你q有命活一个月Q算了吧Q没有九曲回肠,q是你的n外之物!?br /> <br />     擦,q么伤hQ?br /> <br />     华不说话,q珠子到底啥意思?不想帮就不帮Q至于咒老子MQ?br /> <br />     两个人,切地说Q是一个h和一颗珠子,默默地等了一刻钟Q珠子终于忍不住了:“你没话说了Q那我回MQ?br /> <br />     “回d再弄回来Q”管华道Q“答应不{应Q?br /> <br />     “废话,不答应我{你求我Q”药珠道Q“但是你要记得,x命参加比赛,p快把n上的毛病MQ否则,我不但帮不了你,q会要了你的命!?br /> <br />     华Ȁ动万分地点了点头Q仿佛看C大堆_红色的钱在那里{着他,别提多好看了?br /> <br />     既然药珠同意了,那它暂时也就没什么用了,于是回去Q而管华h在床上,瞪着天花板,一直瞪C明天早上?br /> <br />     高轻初醒来的时候天已大亮,睁开眼睛Q一转头Q吓了一跻I“你q吗Q”管华那张血盆大脸就在她眼前晃着Q笑得特别贱Q“睡得舒服吗Qv来吃饭吧Q我都做好了Q?br /> <br />     做好饭了Q高d好奇地坐hQ看着桌子上那一个个五颜六色的小子Q“你做的Q?br /> <br />     “嘿嘿,不是Q”管华笑着摸摸脑袋Q“我是出去跑了几家咸菜店Q买了几个小菜,又买了早饭,不知道你惛_什么样的,都C点!来来Q你h尝Q?br /> <br />     “哎哟,你还有这份心呀Q”高d下了床,来到饭桌前,看着满桌漂亮的饭菜,不由自主地吸了下口水Q“哇Q看h很好吃的样子Q?br /> <br />     “当然了Q不光看hQ是真的很好吃!”管华说着Q拿起一块小|包了些小菜,丑ֈd面前Q“啊——?br /> <br />     q个动作很暧昧,暧昧到让高轻初一旉有些恍惚Q情不自地张开嘴巴Q接受了q个饼卷?br /> <br />     当那丝香甜而凉爽的感觉从舌消q时候,高轻初拿L子,自己又吃了v来?br /> <br />     “呀Q真好吃Q?br /> <br />     华歪着头看她吃得那么开心,也很满Q见她吃得差不多了,W眯眯地道:“怎么P׃吗??br /> <br />     “饱了!”高d道:“没惛_你这么有良心Q好吧,我以后不那么骂你了!?br /> <br />     华大度的摆了摆手:“别在意Q你要是喜欢骂Q随便,反正我脸皮厚Q你怎么骂我都没关系Q?br /> <br />     H然之间嘴巴变得q么好,高轻初不得不提v警惕Q“喂Q你有什么事吧??br /> <br />     华赶紧竖v大拇指:“对Q你真聪明!d啊,我一直就以ؓ你是那种高贵、智慧、美貌的奛_子,事实证明Q你果然是!我呢Q确实有件事惌你帮忙。?br /> <br />     高轻初看了他一眹{?br /> <br />     “就是你说的那个大赛Q要怎么h能参加啊Q”管华卑贱地W着Q“你帮我报名吧?我想赚钱Q?br /> <br />     赚钱Q高d惊讶地望着他,她可从来都没有听说过Q参加那个比赛是Z奖金的,因ؓ只要在比赛中莯Q光名字p帮他赚钱Q什?00万,那基本都是小钱?br /> <br />     不过Q管华的提法倒是l高d提了个醒Q如果他参加比赛Q很可能׃用到药珠Q只要药珠一出现Q爸爸就有办法把它拿到手?br /> <br />     看着华Q高d郑重其事地点了点_“好Q我帮你Q?br /> <br />     q么痛快Q管华小心翼地看着她:“你定Q?br /> <br />     “当Ӟ你不怿啊?不信了Q那我不帮了Q?br /> <br />     “哎Q别呀Q”管华慌忙在她n上ؕ摸:“我信,我当然信了!?br /> <br />     高轻初把他推开Q严肃地道:“那你准备准备,我带你去见我爸,q个忙还要他帮,我还没有那么大能耐!?br /> <br />     “见安啊?哎呀Q我q没有做好心理准备呢Q”管华搓着手,Ȁ动地d都U了Q“那你说Q我要不要带两只老王八当C物Q? <!-- 电脑q告?开?--> <div class="adbox hidden-phone"> <script src='/plus/ad_js.php?aid=23' language='javascript'></script></div> <!-- 电脑q告?l束 --> <!-- 手机q告?开?--> <div class="adbox visible-phone" rel="nofollow"><script src="/js/footlunbo.js"></script></div> <!-- 手机q告?l束 --> </div> <div class = "row-fluid bottomlink hidden-phone"> <div class = "span3"> </div> <div class = "span6 text-center"> <a class = "btn" href = "/fengliucunyi/2018/36268.html" rel="prev">(?上一?/a> <a class = "btn" href="/fengliucunyi/">章节列表</a> <a class = "btn" href = "javascript:void:" rel="next">下一??</a> </div> </div> <div class = "bottomlink visible-phone text-center"> <a class = "btn" href = "/fengliucunyi/2018/36268.html" rel="prev">(?上一?/a> <a class = "btn" href="/fengliucunyi/">章节列表</a> <a class = "btn" href = "javascript:void:" rel="next">下一??</a> </div> <div class="friendlink"> <h3>乡村说<span style="font-size:16px;color:#666;padding-left:20px;">热门阅读Q?/span></h3> <ul class="unstyled"> <li><a href="/fengliucunyi/" title="风流村医" target="_blank" style="text-decoration:none">《风村包R?/a></li><li><a href="/xiangyeyouhuo/" title="乡野诱惑" target="_blank" style="text-decoration:none">《乡野诱惑?/a></li><li><a href="/shanxiangyeqing/" title="׃野情" target="_blank" style="text-decoration:none">《山乡野情?/a></li><li><a href="/nvrendedinanrenli/" title="女h的地男h? target="_blank" style="text-decoration:none">《女人的地男人犁?/a></li> </ul> </div> </div> </div> <footer class="footer"> <div class="container"> <p class="hidden-phone"><strong>《风村包R?/strong>q友{载于|络Q若늊了您的权益,请于本站理员联p?如发现小说内Ҏ与法律抵触之处,请马上向本站举报。如果对<strong>《风村包R?/strong>作品览Q或对作品内宏V版权等斚w有质疑,或对本站有意见徏议请留言Q感谢您的合作与支持 </p> <p class="hidden-phone"> Copyright © 2010-2018 <a href="http://jzboss.com/">乡村说</a> by http://jzboss.com/ </p> <div style="display:none"><script type="text/javascript" src="http://js.users.#/19454427.js"></script></div> </div> <script type="text/javascript"> var next_page = "javascript:void:"; var back_page = "/fengliucunyi/2018/36268.html"; document.onkeydown = function(evt){ var e = window.event || evt; if (e.keyCode == 37) location.href = back_page; if (e.keyCode == 39) location.href = next_page; } </script> </footer> <!-- 手机悬Qq告?开?--> <div class="adbox visible-phone" rel="nofollow"><script src="/js/floatlunbo.js"></script></div> <!-- 手机悬Qq告?l束 --> <a href="http://www.nefpdo.tw/"><span class="STYLE1">㶫ʱʱ</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>